Important pentru toate structurile sportive din județ! Conform Ordinului Ministerului Sănătății 404/2003, pentru obținerea vizei medico-sportive sunt necesare următoarele investigații de laborator: