LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU

 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DJST Maramureș;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor şi programul de funcţionare, programul de audienţe al conducerii DJST Maramureș ;
  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea DJST Maramureș, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii în domeniul tineretului și sportului;
 • Lista documetelor de interes public;
 • Calendarul Sportiv Județean;
 • Raport anual al activității DJST Maramureș;
 • Raport anual cu privire la implementarea Legii nr.544/2001;
 • Lista proiectelor de acte normative inițiate de Ministerul Tineretului și Sportului și suspuse dezbaterii
 • Documente privind măsurile de interes public întreprinse de către DJST Maramureș
 • Raportul anual de activitate DJST Maramureș;
 • Veniturile salariale ale personalului;
 • Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 • Documentaţii de achiziţii pentru acţiunile organizate şi desfăşurate la nivelul DJST Maramureș;
 • Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate;
 • Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor;
 • Datele şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Ghidul de aplicare a Codului de etică şi deontologie al personalului din DJST Maramureș;
 • Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;
 • Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 • Date statistice cu privire la organizarea, funcţionarea şi activitatea Maramureș