P1 - Promovarea sportului de performanță

Programul "Promovarea sportului de performanță" reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului de performanță. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvențial sau un sezon competițional, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris(ă) în calendarul asociației județene pe ramură de sport/asociației municipiului București pe ramură de sport sau în calendarul federației române pe ramură de sport. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite "programe sportive de utilitate publică".

 1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.
 2. Obiective:
  1. evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului comunităților locale și ale României pe plan internațional;
  2. susținerea și dezvoltarea ramurilor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național și internațional;
  3. susținerea și dezvoltarea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor, dezvoltarea sportului școlar și a sportului universitar;
  4. perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;
  5. mărirea numărului de practicanți și sportivi legitimați, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecție pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroși care să obțină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală și țara noastră pe plan internațional;
  6. susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel național și internațional;
  7. susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel național și internațional, promovarea practicării și participarea comunităților locale activ la dezvoltarea acestui fenomen;
  8. susținerea sporturilor nautice (înotului, săriturilor în apă, pentatlonului, triatlonului etc.) ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului, dar și în vederea amplificării la nivel național și internațional a participării țării noastre la competițiile de mare anvergură, participarea activă a comunităților locale la dezvoltarea acestui fenomen;
  9. susținerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marțiale, ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului, dar și în vederea amplificării la nivel național și internațional a participării țării noastre la competițiile de mare anvergură, participarea activă a comunităților locale la dezvoltarea acestui fenomen;
  10. susținerea ramurilor de sport de tradiție, care au adus rezultate notabile țării noastre, participarea activă a comunităților locale la dezvoltarea acestor sporturi.

 

P2 - Sportul pentru toți

Programul „Sportul pentru toți” reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului pentru toți. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv și indicatori, pentru un eveniment sportiv secvențial, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament înscris(ă) în calendarul asociației județene „Sportul pentru toți”/Asociației Municipiului București „Sportul pentru Toți” sau al Federației Române „Sportul pentru Toți”. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică”.

 1. Scop: menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.
 2. Obiective:
  1. încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;
  2. atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;
  3. încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;
  4. încurajarea practicării sporturilor de iarnă și a sporturilor/activităților denumite „de agrement”: schi, patinaj, sanie/săniuș, sărituri cu schiurile etc.;
  5. încurajarea practicării natației, sporturilor nautice și a sporturilor/activităților denumite „de agrement”.

 

P3 - Programul Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive

Programul „Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive” reprezintă un program național de dezvoltare a infrastructurii și bazei materiale sportive. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter administrativ, de construire, întreținere și modernizare a infrastructurii sportive și bazei materiale sportive. Categoriile de acțiuni care stau la baza materializării unui program de construire, modernizare, întreținere a infrastructurii sportive și bazei materiale sportive sunt: studiul de fezabilitate, nota de fundamentare, actul de proprietate al terenului și bazei sportive, dacă este cazul, schița cadastrală, devizul, caietul de sarcini, proiectul arhitectural, avizele și autorizațiile de construcție, dovada cofinanțării lucrărilor, procesul-verbal de predare/primire, dacă este cazul, în ordinea etapizată stabilită de legislația în vigoare și autoritatea finanțatoare. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică”.

 1. Scop: dezvoltarea infrastructurii și asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților de pregătire și competiționale ale sportivilor și ale altor categorii de populație în bazele sportive aflate în domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.
 2. Obiective:
  1. întreținerea și funcționarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condițiilor necesare practicării activităților fizice și sportive;
  2. construirea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităților fizice și sportive, precum și pentru organizarea de evenimente sportive naționale și internaționale care să aducă beneficii reale comunităților locale și țării noastre în contextul dezvoltării sportului în lume.

 

P4 - Programul redescoperă oina

Programul „Redescoperă oina” reprezintă un program național care constă într-un complex de activități necesare susținerii practicării și promovării jocului de oină, desfășurat prin intermediul Federației Române de Oină. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite „programe sportive de utilitate publică”.

 1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție pentru ramura de sport oină, de pregătire și participare la competiție, care să asigure autodepășirea continuă, precum și obținerea victoriei
 2. Obiective:
  1. promovarea jocului de oină ca sport național al României, susținerea procesului de redresare a acestei ramuri sportive;
  2. evidențierea contribuției semnificative și constante a oinei la reprezentarea tradițiilor și sporirea prestigiului comunităților locale și al României pe plan internațional;
  3. susținerea și dezvoltarea practicării oinei la nivelul copiilor și juniorilor, dezvoltarea sistemelor competiționale în mediul școlar și universitar;
  4. perfecționarea în timp a sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru ramura de sport oină.

 

P5 - România în mișcare

Program Naţional (P5) „ROMÂNIA ÎN MIȘCARE

Ministerul Tineretului și Sportului a emis Ordinul nr. 445/2018 privind aprobarea Programului Național de Utilitate Publică “România în Mișcare”, de interes pentru Direcțiile Județene de Sport şi Tineret.

Beneficiarii Programului sunt cetățeni din toate categoriile sociale începând cu vârsta de 6 ani, în egală măsura femei și barbați / fete și băieți, din mediul urban și rural, persoane cu oportunități reduse și cu dizabilități.

Programul “România în mișcare” este format din trei subprograme, după cum urmează: “Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, concurs de proiecte sportive la nivel județean, “Calendar competițional”, susținerea și dezvoltarea unui calendar competițional școlar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel județean, și “Sport pentru sănătate”, sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de vârstă, începând cu elevi din clasa I până la persoane cu vârsta de peste 50 de ani, cu finalizare la nivel național.

Obiectivele generale ale Programului sunt următoarele :

 • creșterea numărului de participanți din rândul populației generale la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România
 • creșterea gradului de participare la activități sportive desfășurate în cadrul structurilor sportive din România pentru persoanele din mediul rural, cu oportunități reduse din punct de vedere socio-economic și cu dizabilități
 • creșterea numărului de participanți din rândul populației școlare din România la competițiile sportive destinate sistemului școlar
 • creșterea numărului de evenimente și acțiuni cu caracter sportiv de nivel județean
 • stimularea activităților de voluntariat ca instrument de susținere și promovare a structurilor sportive de la nivel local
 • creșterea gradului de conştientizare a populației cu privire la beneficiile și oportunitățile de practicare a sportului în cadrul structurilor sportive
 • întărirea capacității structurilor sportive de a selecționa sportivi din rândul tuturor categoriilor de vârstă începând cu 6 ani;
 • diversificarea surselor de finanțare a structurilor sportive din România