LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public