Important! Investigații de laborator obligatorii, pentru obținerea vizei medico-sportive, de la 1 ianuarie 2017

Important pentru toate structurile sportive din județ!

Conform Ordinului Ministerului Sănătății 404/2003, pentru obținerea vizei medico-sportive sunt necesare următoarele investigații de laborator:

– VSH
– TGP
– Glicemie
– Colesterol
– Calcemie
– Magnezemie
– Examen de sumar de urină
– Grupa sanguină

La sportivii de la ramurile de sport box, lupte, rugby, haltere, judo și în cazul portarilor de la jocurile sportive se recomandă să se efectueze un examen electroencefalografic anual.

Examinarea psihiatrică a boxerilor după KD și KO este obligatorie, ca și în cazul altor sportivi care suferă traumatisme cranio-cerebrale pe teren.

Aceste cerințe intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017.