Federația Română Sportul pentru Toți organizează un stagiu pentru formare-calificare instructori sportivi

stagiu