ANUNŢ CONCURS LOCAL DE PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL “ROMÂNIA ÎN MIȘCARE” 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureş organizează în perioada 30 iulie – 6 august 2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2018, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” .

Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2018 este de 63.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive de drept privat, afiliate la federațiile sportive naționale .

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Maramureş.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 5000-9000 de lei pentru jocuri sportive și 3000-9000 de lei pentru sporturi individuale.

Etapele procedurii:

  • depunerea dosarului de concurs : 30 iulie – 6 august 2018, orele 08:00 -16:00 de luni până joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul D.J.S.T MARAMUREȘ, din Baia Mare, B-dul. Unirii, nr. 14 A, sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul D.J.S.T MARAMUREȘ, prin poștă, înregistrate după data de 6.08.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul D.J.S.T MARAMUREȘ după data de 6.08.2018, ora 16:00);
  • etapa de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 7 – 10 august 2018;
  • depunerea modificărilor și a completărilor: 13 – 14 august 2018;
  • evaluarea propunerilor de proiecte : 16 – 20 august 2018;
  • comunicarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 20 august 2018;
  • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 21 – 23 august 2018;
  • analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare evaluare a proiectelor: 24 august – 6 septembrie 2018
  • afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare a proiectelor și a rezultatelor finale: 7 septembrie 2018;
  • încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă: 10 – 14 septembrie 2018;
  • publicarea anunțului de atribuire a contractelor de finanțare : 14 septembrie 2018;

Perioada de desfășurare a proiectelor finanțate : 15 septembrie – 30 noiembrie 2018

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul D.J.S.T MARAMUREȘ www.dsjmaramures.ro sau de la adresa de e-mail djst.maramures@mts.ro.

Director  executiv,

Eniko Kriszanovszki

Ordin_metodologie

Anexa_ghid_finantare 2018

Anexa_model_justific

Anexe_aplicare

Anexe_cheltuieli eligibile

Anexe_contract