Scopul simpozionului este de a realiza un schimb de experiență la nivel național, între profesorii de educație fízică, profesorii pentru învățământul preșcolar, profesorii pentru învățământul primar, gimnazial și liceal și antrenori, privind metodele de dezvoltare complexă a personalității elevilor prin activitățile sportive și prin educația olimpică și de formare a competențelor cheie obținute prin educație […]