Centralizarea rezultatelor sportive obținute în anul 2021

În vederea centralizării rezultatelor sportive  și alcătuirii clasamentelor celor mai buni sportivi ai anului 2021, DJST Maramureș a demarat acțiunea de colectare a rezultatelor sportive obținute în acest an.
 În acest scop, structurile sportive din județul Maramureș sunt rugate să comunice, până în data de 15 noiembrie, performanțele înregistrate în anul 2021, utilizând fisa centralizator rezultate 2021.
Datele vor fi trimise în format editabil (excell) precum și scanate (semnat / înregistrat) pe adresa de e-mail djstmaramures@yahoo.com
De asemenea vă rugăm să ne trimiteți orice rezultat notabil obținut ulterior termenului trimiterii situației pentru a putea fi luat în calcul pentru clasamentele finale care vor fi alcătuite în data de 10 decembrie.
Pentru alcătuirea clasamentelor finale, rezultatele luate în calcul sunt cele obținute de sportivii clubului afiliat la o federație națională recunoscută de MTS iar rezultatul este obținut la o competiție națională sau internațională aflată în calendarul federației naționale.
Cu respect,
Director executiv DJST Maramureș
Rus Alina