Contul de executie al bugetului – venituri proprii pe sem. I 2016