Raport preliminar CLP programul „România în Mișcare” 2018 (P-5.1 Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive)

Raport preliminar verificare eligibilitate