Raport al etapei de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Proiectului ”România în Mișcare” – 2019, Sub-programul P 5.1 ”Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”

Raport evaluare proiecte RM