P1 – PROGRAM DE CENTRE DE TINERET  

Scop: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret

Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret

În cadrul D.J.S.T. Maramureş funcţionează Centrul de Tineret Baia Mare, înfiinţat în decembrie 2007 şi de care, până în prezent, au beneficiat 24.323 de tineri.

Tipuri de activități/servicii organizate în Centrul de Tineret:

  1. Informare și documentare în diferite domenii de activitate: educație, piața muncii, sănătate, ecologie și mediu, cultură și timp liber, sport și turism pentru tineret, asociativitate, viață practică, etc.;
  2. Consiliere și consultanță:
  1. Consultanță în diferite domenii: juridic (legislație în domenii de interes pentru tineri), managementul proiectelor, managementul antreprenorial, etc;
  2. Consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, relații interpersonale, etc.
  1. Educație non-formală și învățare non-formală: învățarea integrată în cadrul unor activități planificate, cu obiective de învățare, care nu urmează în mod explicit un curriculum și poate să difere ca durată.