Ordonanța de Urgență nr.157 pentru acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță

Guvernul României a aprobat în ședința de joi, 3 septembrie 2020, la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, Ordinanța de Urgență nr.157 pentru acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de pergformanță.
În acest scop, copiii născuți în perioada 01.01.2005 – 31.12.2014 care se vor legitima pentru prima dată la un club sportiv deținător al certificatului de identitate sportivă emis de Ministerul Tineretului și Sportului, vor primi un ajutor financiar sub formă de vouchere pentru achiziția de echipamente sportive, în cuantum de 300 de lei. În prima fază a acestui program sunt disponibile 30.000 de vouchere.
Ajutorul financiar se acordă de către Ministerul Tineretului și Sportului prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București. Cererea de acordare a voucherului se depune de către părintele/tutorele legal la clubul sportiv, la care se va legitima pentru prima dată copilul, urmând ca tot de la club să ridice voucherul, după aprobarea dosarului.
Acesta se acordă pentru copiii care se legitimează pentru prima dată în cadrul unui club sportiv, începând de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe și până la data de 30 noiembrie 2020.
Voucherul reprezintă venit neimpozabil, este nominal și netransmisibil, cu o perioadă de valabilitate de 6 luni de la data tipăririi. Acest voucher va putea fi valorificat în magazine pentru cumpărarea de echipament sportiv în valoare de 300 lei.

Informații suplimentare se regăsesc in ”Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijiniea copiilor în practicarea sportului de performanță”

 

OMTS 1199 din 15 sept 2020 (2)