Măsuri privind relația cu publicul in cadrul DJST Maramureș pe durata stării de alertă pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, conform Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 573 din 18.05.2020

Regulament privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 la nivelul Direcției Județene pentru Sport  și Tineret Maramureș,conform Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 573 din 18.05.2020

Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, relația cu publicul se realizează preponderent prin mijloace electronice, astfel:

a) depunerea documentelor se va realiza prin poștă sau poștă electronică.

b) prin excepție se pot depune documente, exclusiv prin registratura Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș, fără accesul în instituție, cu limitarea, pe cât posibil a timpului petrecut la registratură, şi cu respectarea distanței între persoane de minim doi metri.

c) ridicarea documentelor se va face exclusiv prin registratura instituției, pe bază de programare telefonică sau prin e-mailurile oficiale postate de site-ul instituției.

d) prin excepție, se pot ridica documente şi fără programare, fără accesul în instituție, exclusiv prin registratura instituției, prin apelarea de către personalul însărcinat cu paza clădirii (recepționerul de la intrarea în instituție) a persoanei responsabile din instituție, care va stabili ora de preluare a documentelor.

e) accesul la registratura instituției pentru depunerea şi ridicarea documentelor este permis pentru o singură persoană, persoanele însoțitoare sau alte persoane ce depun sau ridică documente vor aștepta în afara clădirii/sediului.

Pe perioada stării de alertă toate audiențele de suspendă.

Director executiv,

Eniko KRIZSANOVSZKI