Concurs local de proiecte organizat de DJST Maramureș în cadrul programului „România în Mișcare” 2019

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureş organizează în perioada 24 iunie – 26 iulie 2019  Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2019, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”.

Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2019 este de 45.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive de drept privat, afiliate la federațiile sportive naționale .

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Maramureş și nu figurează cu datorii la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 3.000 – 9.000 de lei pentru cel puțin 5 proiecte pe județ.

Etapele procedurii:

 • depunerea dosarului de concurs : 24 – 28 iunie 2019, orele 08:00 – 16:00 de luni până joi și între orele 08:00 – 14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul D.J.S.T MARAMUREȘ, din Baia Mare, str. Culturii, nr. 7 A, sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul D.J.S.T MARAMUREȘ, prin poștă, înregistrate după data de 28.06.2019, ora 14:00 sau depuse la sediul D.J.S.T MARAMUREȘ după data de 28.06.2019, ora 14:00);
 • etapa de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 1 – 3 iulie 2019;
 • depunerea modificărilor și a completărilor: 4 – 5 iulie 2019;
 • evaluarea propunerilor de proiecte : 8 -12 iulie 2019;
 • comunicarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 15 iulie 2019;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 15 – 17 iulie 2019;
 • analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare evaluare a proiectelor: 18 – 19 iulie 2019
 • afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare a proiectelor și a rezultatelor finale: 22 iulie 2019 ;
 • încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă: 23 – 26 iulie 2019;
 • publicarea anunțului de atribuire a contractelor de finanțare : 26 iulie 2019;
 • perioada de desfășurare a proiectelor finanțate : 23 iulie – 30 noiembrie 2019

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul D.J.S.T MARAMUREȘ www.dsjmaramures.ro sau de la adresa de e-mail djst.maramures@mts.ro.

Director  executiv,

Eniko Krizsanovszki

Ordin_metodologie

anexa 7

Anexa_ghid_finantare 2019

Anexa_model_justific

Anexe_aplicare

Anexe_cheltuieli eligibile

Anexe_contract