Anunț achiziție lucrări de “Reparații capitale invelitoare și execuție sistem de scurgere a apelor pluviale la C.A. Mara”