În cadrul DJST Maramureș s-a redeschis biroul Academiei Olimpice Române, filiala Maramureș. Dotarea centrului de informare facilitează o bună documentare a elevilor din clasele a Xll-a, studenților și cadrelor didactice, pentru elaborarea lucrărilor de atestat cu tematica din Olimpism, lucrărilor de licență și grad didactic.