Informare

Având în vedere:
– situația creată de pandemia SARS CoV 2, la nivel internațional și național pentru prevenirea răspândirii virusului în rândul copiilor și tinerilor;
– adresa Institutului Național de Sănătate Publică 9594/26.06.2020, înregistrată la Ministerul Tineretului și Sportului (Direcția Activități pentru Studenți) cu nr. 466/30.06.2020 prin care se comunică faptul că autoritățile sanitare nu sunt de acord cu organizarea de tabere,
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș comunică faptul că în anul 2020, până la emiterea de noi dispoziții legale, Ministerul Tineretului și Sportului nu va organiza/finanța tabere.