Informare

Centralizator cu rezultatele  obtinute in anul 2011 , pentru clasamentul pe echipe, pe ramuri sportive si pe sportivi  –  a se transmite la DJST Maramures pana in data de 25.11.2011, semnat, stampilat, datat si cu numar de inregistrare !