Curs de preparator sportiv/fizic (19-28 august)

Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în colaborare cu Centrul Român de Studii Sportiv-Educaţionale, organizează, în perioada 19 – 28.08.2013, a doua serie a cursului pentru ocupaţia de PREPARATOR SPORTIV/FIZIC.

Programul de formare profesională pentru ocupaţia PREPARATOR SPORTIV/FIZIC este un curs de perfecţionare care se adresează celor care lucrează în branşă, ca antrenori sau profesori de educaţie fizică şi sport, absolvenţi ai cursurilor de antrenori sau absolvenţi ai facultăţilor de profil, acest lucru fiind relevat de portofoliu prezentat la momentul înscrierii.
Cursul este autorizat de Comisia Municipală din cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale – Autoritatea Naţională pentru Calificări – Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi respectă standardul ocupaţional în vigoare.
Cursul se finalizează cu examen de absolvire, care duce la obţinerea unui certificat de competenţe recunoscut pe piaţa muncii din România şi U.E.
Detalii legate de curs se găsesc pe site-ul www.crsse.ro şi pe site-ul www.cnfpa-sna.ro, la rubrica formare alţi specialişti.