Anunț Concursul Local de Proiecte de Tineret 2021

ANUNŢ

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș organizează în perioada 14.06.2021 – 26.11.2021 Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 93.572 lei cu o limită maximă pe proiect de 28.071,60 lei.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele:  

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social cu măsurile indicative:Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii; Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile  cu măsurile indicative: Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate cu măsurile indicative:  Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii; Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii.

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line cu măsurile indicative: Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate; Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual; Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului; Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor; Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora; Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos cu măsurile indicative: Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc; Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite; Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură cu măsurile indicative: Facilitarea accesului la activități culturale; Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic; Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești; Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • depunerea dosarului de concurs: 14.06.2021 – 30.06.2021, între orele 08:30 – 16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30 – 14:00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul D.J.S.T. Maramureș din Baia Mare, str. Culturii, nr. 7A;
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 02.07.2021 – 07.07.2021;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 08.07.2021;
 • depunerea completărilor: 09.07.2021 – 15.07.2021;
 • verificarea completărilor depuse: 16.07.2021 – 19.07.2021;
 • afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 19.07.2021;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.07.2021 – 22.07.2021;
 • analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 23.07.2021 – 27.07.2021;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 28.07.2021;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 29.07.2021 – 03.08.2021; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 04.08.2021;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 05.08.2021 – 09.08.2021;
 • analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 10.08.2021 – 16.08.2021;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 16.08.2021;
 • afișarea rezultatelor finale: 17.08.2021.

Perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 02.09.2021 – 26.11.2021.

Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul D.J.S.T. Maramureș www.dsjmaramures.ro sau de la adresa de e-mail djst.maramures@mts.ro.

Acest anunț anulează anunțul înregistrat cu numărul 232065 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 99 din 25.05.2021.

 

Descarcă anunțul in format Word de aici

Descarcă Ghidul Solicitantului de aici

Descarcă Metodologia CLPT 2021 de aici