Anunţ – Concurs Naţional de Proiecte Studenţeşti 29.03-15.11 2018

Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) organizează în perioada 29.03- 15.11.2018, Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2018.

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte studenţeşti 2018 este 900.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 30.000 de lei.

Tema Concursului naţional de proiecte studenţeşti 2018 este:

Creşterea gradului de participare a studenţilor la viaţa societăţii

Priorităţi:

 • Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activităţi de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziţii, târguri;
 • Susţinerea accesului la cultură, a diversităţii în cultură şi a activităţilor vocaţionale pentru studenţi;
 • Studenţii şi activitatea lor în dezvoltarea industriilor culturale şi creative;
 • Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor specifice de voluntariat;
 • Susţinerea şi dezvoltarea de competenţe antreprenoriale la studenţi;
 • Stil de viaţă sănătos – dezvoltarea de proiecte de educaţie în sănătate,sport şi recreere.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2018 sunt asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Tineret, care funcţionează conform Legii nr. 146/2002. Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2018, dar nu pentru aceeaşi prioritate.

Calendarul de desfăşurare al Concursului naţional de proiecte studenţeşti 2018:

 • depunerea dosarului de concurs:16.04- 02.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, Bucureşti sau prin poştă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul MTS, prin poştă, înregistrate după data de 02.05.2018, ora 16:00 sau depuse la registratura MTS după data de 02.05.2018, ora 16:00 ),
 • etapa de verificare a conformităţii administrative: 03-07.05.2018,
 • afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformităţii administrative: 07.05.2018;
 • depunerea completărilor: 08-14.05.2018;
 • verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;
 • afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformităţii administrative: 17.05.2018;
 • etapa de verificare a eligibilităţii: 18-22.05.2018;
 • afişarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilităţii: 23.05.2018;
 • depunerea contestăţiilor pentru etapele de verificare a conformităţii administrative şi de verificare a eligibilităţii: 24-25.05.2018;
 • analiza contestaţiilor depuse pentru etapele de verificare a conformităţii administrative şi de verificare a eligibilităţii: 29-30.05.2018;
 • afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse pentru etapele de verificare a conformităţii administrative şi de verificare a eligibilităţii: 31.05.2018;
 • etapa de evaluare tehnică şi financiară: 02-14.06. 2018;
 • afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică şi financiară: 15.06.2018;
 • depunerea contestaţiilor pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară: 16-19.06.2018;
 • analiza contestaţiilor pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară: 20-23.06.2018;
 • afişarea rezultatelor la contestaţiile etapei de evaluare tehnică şi financiară şi a rezultatelor finale: 26.06.2018.
 • perioada de desfăşurare a a proiectelor studenţeşti: 20.07- 15.11.2018.

Anunţul a fost publicat şi în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 58 din 28 martie 2018.

Pentru informaţii suplimentare sau clarificări ne puteţi contacta la adresa de email concursproiecte@mts.ro

GHID-DE-IMPLEMENTARE-2018-1

OMTS-121.2018-CNPT-CNPS

Anexe-OMTS-121-din-2018

formular-de-finantare